Zakelijke klanten


Controle , bedrijfszekerheid en kostprijs zijn de kernpunten waar omheen we installaties ontwerpen en bouwen voor de zakelijke markt en productie bedrijven.

Controle kunnen we bieden middels Priva regeltechniek welke als centraal "gebouw beheer systeem" (GBS) het binnenklimaat van kantoren, werkplaats of magazijn volledig automatisch kan aansturen alsmede de verhitting en koeling van productieprocessen.

Bedrijfszekerheid is de voorwaarde waar uw installatie aan moet voldoen.
Ieder stukje techniek kan storen, maar bijna nooit allemaal tegelijk.
Het is zonder meer mogelijk om bijvoorbeeld een ketel welke het productieproces verwarmd bij een eventuele storing volledig automatisch over te laten nemen door een andere ketel van een lagere orde. Kwestie van prioriteiten stellen.
Terwijl het productie proces voortduurt kan de storing verholpen worden.

Kostprijs wordt gevormd door de aanschaf-, energie- en onderhoudskosten. Deze zullen altijd zo gunstig mogelijk, projectafhankelijk worden afgestemd .
De investering zal altijd weerspiegeld moeten worden aan de investeringstijd en levensduur.

Door toepassing van energiezuinige apparatuur kunnen de energiekosten verlaagd worden. Echter zullen wij altijd berekenen of hiermee ook de kostprijs verlaagd wordt. Een hogere aanschafprijs in combinatie met een lager energieverbruik hoeft uiteraard niet altijd een lagere kostprijs te betekenen.

Het energieverbruik kan ook worden verlaagd door slimme toepassingen van techniek.
Warmte terug win (WTW) units voor ventilatie of luchtverversing, warmtepompen waarbij gebruik wordt gemaakt van bodem (aard) warmte of zonnepanelen zijn maar enkele voorbeelden van zeer energie zuinige toepassingen. In combinatie met eventuele subsidies kan dit in zeer lage kostprijzen resulteren en hierdoor zinvolle investeringen zijn.

Of wat te denken van het terugbrengen van warmte in het productieproces door de vrijgekomen warmte uit het afkoel proces. Met andere woorden het opwarmen van grondstoffen met behulp van het eindproduct.

En waarom geen gebruik maken van gefaseerd koelen? De hoogste temperatuur middels vrije koeling terugbrengen en de resterende warmte afkoelen middels open- of gesloten koelsystemen. Vrije koeling (afblazen van warmte) heeft de laagste kostprijs in gesloten koelsystemen.

Er zijn legio mogelijkheden om klimaat en productieprocessen te beheersen. Wij zullen ons altijd verdiepen in uw specifieke proces en slimme oplossingen bedenken door het combineren van processen en toepassen van apparatuur. Maar
Controle, bedrijfszekerheid en kostprijs zullen altijd lijdraad zijn in de selectie en manier van apparatuur toepassing.