stralingspanelen indirect gestookt

stralingspanelen indirect gestookt

Galaxis stralingspanelen
Stralingspanelen geven 60-70% van hun verwarmingsenergie als stralingswarmte af, de rest wordt door convectie overgedragen aan de omgevingslucht. De stralingsenergie verandert in warmte als zij omringende vlakken, zoals personen en voorwerpen, treft en deze warmte wordt vervolgens aan de lucht afgegeven.

Doordat de temperatuur in de ruimte waar de stralingspanelen worden gebruikt 2-4 graden hoger wordt ervaren is er minder energie nodig. De voor de verwarming benodigde energie wordt met 10-25 % gereduceerd. Er wordt een uiterst geringe temperatuurgradient van ca. 0,2 K/m gerealiseerd. Dit reduceert de warmteverliezen, vooral aan het plafond, en leidt tot een nog grotere energiebesparing

toepassingen:
Gedeeltelijke verwarming in de verblijfsruimten van personen in
sporthallen, tennishallen, maneges, verkoop- en tentoonstellingshallen, industrie-, fabrieks- en opslaghallen, hoogbouwmagazijnen.

open ruimten, zoals b.v. passages, werven, hangars
Specificaties: