Veelgestelde vragen over verwarming

- Welke cv-ketel moet ik kiezen?
- Hoe werkt een cv-ketel?
- Wat is een VR-ketel en wat is een HR-ketel?
- Welke kwaliteit labels geeft gaskeur aan?
- Is er nog subsidie?
- Wat is open een openTherm thermostaat?
- Hoe werkt een radiator?
- Welke radiator is geschikt voor een ruimte?
- Waarom heeft een cv-ketel onderhoud nodig?
- Wat is een open en wat is een gesloten rookgassysteem
 

Welke cv-ketel moet ik kiezen? 

Als U een nieuwe ketel wilt aanschaffen kunt U het beste het nominale vermogen aflezen op het type plaatje van uw huidige cv-ketel. Dit is het minimale vermogen welke uw nieuwe ketel zal moeten hebben om het huis te verwarmen. 

Echter er is een tweede criteria om uw nieuwe ketel op te selecteren, en dat is de warmwater wens. Heeft U een bad en/of een stortdouche of wilt U twee tapunten gelijktijdig kunnen gebruiken. Zoek de betreffende CW waarde in onderstaande lijst. 

Ook is het mogelijk om te combineren met een boiler welke door de cv-ketel verwarmt wordt. Een boiler heeft als voordeel dat er in korte tijd zeer veel water uit onttrokken kan worden, maar op is op en het duurt even voordat de boiler weer op temperatuur is. 
 

Hoe werkt een cv-ketel? 

De moderne CV ketel is meestal een zgn. combi ketel, die niet alleen het huis warm houdt maar ook zorgt voor warm water. Combi-ketels zijn leverbaar tot 35 kW (kiloWatt). Bij een hoger vermogen bestaat de opstelling uit twee toestellen: de ketel (solo ketel) en een aparte boiler. 

In de ketel zit altijd een gasbrander, een warmtewisselaar voor de verwarming en een warmtewisselaar voor het warme tapwater. De hete verbrandingsgassen worden langs de warmtewisselaar geleid waar het zijn warmte overdraagt aan het water wat hier doorheen stroomt. Bij een HR-ketel(hoog Rendement) gaan de inmiddels sterk afgekoelde verbrandingsgassen nog langs een tweede warmtewisselaar, waar het laatste restje warmte uit de verbrandingsgassen wordt overgedragen aan het water. 

Voor een goede werking is er gas en lucht nodig. De lucht wordt door de ventilator aangevoerd, met het gas gemengd en dan de brander ingeblazen. De brander zelf is een stalen of keramische plaat of soms een stalen buis, voorzien van een heleboel kleine gaatjes, waar het gas-lucht mengsel doorheen stroomt. Het wordt daar ontstoken door een vonk of door een gloeispiraal. Het regelen van de brander gebeurt door het toerental van de ventilator elektronisch te variëren (moduleren), waardoor ook meer of minder gas wordt toegelaten. 
 

Wat is een VR-ketel en wat is een HR-ketel? 

Een VR-ketel (verbeterd Rendement) heeft geen tweede warmtewisselaar waardoor het rendement onder de 90% blijft. 

Als deze tweede warmtewisselaar wel aanwezig is, heet het een HR-ketel. Het Rendement ligt dan uiteraard boven de 90% en is dus het meest energie zuinig. 
 

Welke kwaliteit labels geeft gaskeur aan? 

Gaskeur is een kwaliteitskeurmerk voor gastoestellen. Als een toestel zo'n keurmerk draagt, voldoet het aan bepaalde eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en prestaties. 

HR keurmerk: 
Alle verwarmingsketels met het 'Gaskeur hoog rendement' (HR) werken relatief efficiënt en zijn daardoor zuinig met energie. Om HR te mogen heten, moet een toestel een rendement van minstens 100 procent halen. Behalve de hr-100, zijn er ook de hr-104 en hr-107, met een rendement van respectievelijk 104 en 107 procent. 

Gaskeur Hoog Rendement warm water: 
Toestellen met 'Gaskeur hoog rendement warm water' leveren op zeer efficiënte wijze warm water. Het label HR-ww is een aanvulling op het bestaande label Gaskeur CW (zie onder), met het verschil dat het rendement van HR-ww hoger is. Het gebruiksrendement moet minstens 67 procent zijn (onderwaarde, of 61 procent bovenwaarde). Ook zijn de eisen voor de wachttijd strenger. 

Gaskeur CW (comfort warm water): 
CW staat voor comfort warm water. Achter CW staat meestal een waarde, tussen 1 (laag comfort) en 6 (hoog comfort). 

Warm water vraag(40 ºC) - CW in ltrs/minCW waarde
Minder dan zes liter in keuken of beperkt douchen. 
Tegelijk meer kranen niet mogelijk. 
CW 1
Minstens zes liter in keuken of douche. 
Tegelijk meer kranen niet mogelijk. 
CW 2
Minstens tien liter in keuken, douche of bad. 
Tegelijk meer kranen nauwelijks mogelijk. 
CW 3
Minstens 12,5 liter in keuken of douche of bad. 
Tegelijk meer kranen beperkt mogelijk. 
CW 4
Minstens 12,5 liter in keuken en douche of bad. 
Tegelijk meer kranen beperkt mogelijk. 
CW 5
Minstens 12,5 liter in keuken, douche en bad. 
Tegelijk meer kranen optimaal mogelijk. 
CW 6

Gaskeur SV (schone verbranding): 
Gastoestellen met het SV-label hebben een relatief schone verbranding. Ze geven weinig stikstofoxiden (NOx) vrij (minder dan veertig ppm, deeltjes per miljoen). En dat maakt verschil, want NOx zijn broeikasgassen. Lagere uitstoot vermindert verzuring van het milieu en gaat smogvorming tegen. 

Gaskeur NZ (naverwarming zonneboiler): 
Combiketels, voor huisverwarming en warm water, krijgen het label NZ als ze geschikt zijn voor zogeheten naverwarming voor een zonneboiler. Dat betekent dat deze toestellen voor extra opwarming van water kunnen zorgen, wanneer de zonnecollectoren te weinig warmte opleveren. 

Meer informatie over Gaskeur en andere labels op het gebied van zuinige en doelmatige installaties. 
 

Is er nog subsidie? 

Lange tijd heeft de overheid de aanschaf van een HR-ketel gestimuleerd. Helaas is dat nu niet meer zo, omdat de HR-ketels volledig zijn doorgevoerd en doorontwikkeld. De prijs ligt soms zelfs lager als een HR-ketel. 

Naar boven
 

Wat is open een openTherm thermostaat? 

De meeste fabrikanten van cv-ketels hebben een universeel protocol afgesproken hoe de cv-ketel door de kamerthermostaat wordt geregeld. Dit protocol heet 'openTherm'. Een 'openherm' thermostaat communiceert met de cv-ketel. 

Als er in de woonkamer een groot temperatuurverschil moet worden overbrugd, dan stuurt de kamerthermostaat de cv-ketel op vol vermogen aan. Als de temperatuur bijna bereikt is, gaat de cv-ketel op laag vermogen verder. Hierdoor wordt gas bespaard, maar ook een gelijkmatig temperatuurverloop in de woonkamer verkregen. 
 

Hoe werkt een radiator? 

Een radiator verwarmt de ruimte waarin hij is opgesteld. Dit gebeurt om twee redenen, convectie en straling. 

Straling is de warmte welke de warme radiator direct naar z'n omgeving uitstraalt. Tevens verwarmt de radiator de lucht welke langzaam opstijgt (convectie. 

Dat is ook de reden dat een radiator minimaal 10 cm van de grond moet zijn gemonteerd. De koudere lucht welke verwarmd moet worden, stroomt hier van onderaf de radiator in, om er aan de bovenkant weer verwarmd uit te komen. Als er boven de radiator een vensterbank gemonteerd is, moet er altijd een vrije ruimte van 10cm zijn om de convectie niet te storen. 

Radiator omkleding werkt altijd belemmerend, zowel voor de straling als voor de convectie. Radiatoren moeten in deze situatie +/- 20% zwaarder in capaciteit geselecteerd worden. 
 

Welke radiator is geschikt voor een ruimte? 

Iedere radiator heeft een capaciteit uitgedrukt in Watt. Om de benodigde capaciteit van een ruimte te berekenen, wordt door ons een zogenaamde transmissie berekening gemaakt waaruit een radiator geselecteerd kan worden. 

Dit luistert nauw, want als er in een woonkamer te veel capaciteit gemonteerd wordt, zal de temperatuur te snel stijgen waardoor de kamerthermostaat de ketel weer uitschakelt. De overige ruimtes in huis zijn dan waarschijnlijk nog niet warm geworden. 
 

Waarom heeft een cv-ketel onderhoud nodig? 

Veiligheid 
Jaarlijks onderhoud verhoogt de brandveiligheid van uw installatie. De brandweer raadt dan ook aan om uw centrale verwarming jaarlijks te laten controleren door een ervaren cv monteur. 

Verminderde kans op storingen 
Bij jaarlijks onderhoud kunnen problemen op tijd worden opgelost en kleine defecten worden gerepareerd voordat deze voor een storing zorgen. Hiermee voorkomt u dat uw verwarming op een onverwacht en ongunstig moment uit valt. 

Voorkomen van hoge reparatiekosten: Door het jaarlijks onderhoud blijft uw installatie langer in een goede staat en zullen onderdelen langer meegaan. Ook kunnen kleine problemen tijdig worden opgelost voordat deze meer schade aan uw installatie veroorzaken. Hierdoor bespaart u dure vervangingen. 

Defecten kunnen tijdens een onderhoudsbeurt worden opgelost. Hiermee spaart u voorrijkosten en arbeidsloon dat u zou moeten betalen als u een monteur laat komen bij een storing. 

Langere levensduur van uw installatie 
Bij jaarlijks onderhoud blijft uw cv of warm-waterinstallatie langer in een goede staat en zal deze een langere levensduur hebben. Zo stelt u de aanschaf van een nieuwe, dure cv-ketel, combi-ketel, geiser of boiler uit. 

Hoger rendement 
Tijdens een onderhoudsbeurt wordt uw installatie optimaal ingesteld. Dit verhoogt het rendement van uw cv-ketel. Hr-ketels kunnen alleen hun hoge rendement halen als deze optimaal zijn ingesteld. Het juist instellen kan een rendementsverhoging van wel 25% of meer opleveren! 
 

Wat is een open en wat is een gesloten rookgassysteem 

Tegenwoordig hebben bijna alle cv-ketels een gesloten rookgassysteem, zeker de HR-ketels. Dit houdt in dat de zuurstoftoevoer, welke voor de verbranding nodig is, aangesloten wordt op de dakdoorvoer. Er gaan dan twee buizen (1x rookgasafvoer en 1x zuurstof toevoer) het dak uit. Dit wordt vaak in een gecombineerde dakdoorvoer uitgevoerd. 

Een 'open' rookgassysteem wil dus zeggen dat de zuurstoftoevoer niet van buiten komt. Het wordt aan de omgeving waar de ketel staat onttrokken. Slecht voor het rendement, want U heeft de binnenlucht eerst opgewarmd en vervolgens wordt het gebruikt voor de verbranding, waar koude buitenlucht prima volstaat. Een 'open' rookgassysteem kan soms een installatie technische oplossing zijn. 

Denk er bij een 'open' systeem om, dat als de ketel bijvoorbeeld op een zolder geplaatst wordt, waar wordt geslapen o.i.d., er een gesloten kast om de ketel gebouwd moet worden welke apart wordt belucht en ontlucht vanuit de buitenlucht. 

Naar boven